Gezondheidszorg   

Created by :

Stichting Stamcel voor Kel

Location:

Oranjestad, Aruba

Wat zou jij doen? Als je weet dat er een oplossing is, maar dit niet mogelijk is in Nederland. En dit je laatste kans is...


www.stamcelvoorkel.nl



€ 66.420 of € 60.000
110.7% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.