Maatschappij   

Created by :

Moxie&Sam

Location:

Uithoorn, Nederland

Het Honk by Moxie&Sam is een plek waar jongeren in de leeftijd van 13-20 jaar bij elkaar kunnen zijn, gewoon om te zijn. Op een plek

die aanvoelt als een thuis maar waar de plichtmatigheden van thuis niet aanwezig zijn. Een plek voor henzelf, ingericht door en met elkaar. Om in deze tijden ook juist te verbinden met elkaar en te leren van elkaar. Spelenderwijs en ontdekkend uit te vinden waarom hij of zij en ieder mens er toe doet.


In de ontwerpfase noemen we deze plek het Honk. Een soort verlengde woonkamer waar jongeren bij elkaar kunnen zijn om te zijn. Een

creatieve sfeer. Veiligheid, kracht en gelijkwaardigheid. De ruimte waar zij zijn, ademt leren. Op zoveel verschillende vlakken. Leren wordt hier opnieuw ontdekt en wordt elke dag opnieuw gedefinieerd. Vanuit intrinsieke motivatie, gevoed door actualiteit en nieuwsgierigheid. Verschillende grote thema’s (te denken valt aan onder meer aan duurzaamheid, seksualiteit, politicologie, bewustzijn, breinwetenschap, creativiteit.) worden,  afgestemd op de behoeften van de jongeren, aangeboden. Door deze thema’s onderdeel te maken van het dagelijks leven van de

jongeren, verbreden we hun wereldbeeld.


Daarbij zijn er aan het Honk professionals verbonden die de jongeren, desgewenst, op maat kunnen begeleiden. Te denken valt hierbij aan

huiswerkbegeleiding, coaching, kunsteducatie, creatieve workshops, muziek, etcetera.


De jongeren die in het Honk komen krijgen uitgebreide mogelijkheden om zichzelf te vormen. Los van dat wat van hen verwacht wordt

vanuit de maatschappij waarin zij opgroeien, kunnen zij in veiligheid en vertrouwen zichzelf ontdekken. Een krachtig vertrekpunt voor een leven vol zelfvertrouwen en authenticiteit. Leven zoals jezelf.


Ook voor de ouders is het prettig dat hun kind een plek heeft waar het andere activiteiten en mogelijkheden aangeboden krijgt dan thuis. Dat hun kind kan kennismaken met andere denkbeelden en idealen. Zeker in deze tijden waar de druk op gezinnen en op ouderschap hoog is, is het voor de ouders goed als er ruimte geboden wordt waar hun kind kan zijn. Waar er andere volwassenen zijn die zich ook bekommeren om hun kind. De meeste ouders die ik spreek geven aan dat zij zich bij tijd en wijle onzeker voelen over hun ouderschap. Het gevoel van er niet alleen voor te staan, zal voor de ouders verlichtend werken. Zoals een oud Afrikaans gezegde zegt: “It takes a village to raise a child.” 

€ 25 of € 30.000
0.1% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.