Secured online donation Enter your donation
Amount

Whydonate has a 0% platform fee for organizers and relies on the generosity of donors like you to operate our service.

Thank you for including a tip of:

Total charge: € 28.75

By donating you agree to our Terms and Conditions.
€ 0
49 day(s) left

Support EL PRAN Projecten

EL PRAN Procten is een kunstplatform zonder winstoogmerk. We hebben de steun van anderen nodig om ons bestaan in stand te houden. Dit platform heeft als doel om stem, gezicht, materialisatie en visualisatie te geven aan artistieke projecten. Projecten die in wezen culturele toe-eigening verankeren; waarin de betrokkenen -artiesten, curatoren, co

Kunst & cultuur

Created by :

EL PRAN Projecten

Location:

, Aruba